آیین پاسداشت روز جهانی صنایع دستی خرداد ۱۴۰۱
اتحادیه صنایع دستی اصفهان با مشارکت...

آیین پاسداشت روز جهانی صنایع دستی خرداد ۱۴۰۱
اتحادیه صنایع دستی اصفهان با مشارکت اتاق بازرگانی برگزار میکند
اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه و پنجمین جشنواره ملی عکاسی با محوریت صنایع دستی
از همه علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت شرکت در این مسابقه آثار خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
به آدرس سایت اتاق بازرگانی ارسال نمایند به برگزیدگان این جشنواره جوایز نفیسی اهدا خواهد شد

@sepanta_handicrafts
@sepanta_handicrafts

@seepanta.gallery
@seepanta.gallery
_______________________