*احتمالا این جمله را از بعضی والدین شنیده باشید که* :

 « این بچه آبرومون رو برد...

*احتمالا این جمله را از بعضی والدین شنیده باشید که* :

« این بچه آبرومون رو برد، انگار نه انگار که همه چیز براش فراهم کردیم»😳
یا
براش تولد آوردن، بجای تشکر با غرغر گفته: «خودم مثل این رو دارم»😳

ولی چرا؟🤔

چون کودک شما برای رسیدن به خواسته هایش، هیچ وقت صبر نکرده و حتی بدون آنکه درخواست کند، همه چیز برایش فراهم شده.
کودکی که را نمی چشد، روحیه و سپاس گزاری هم ندارد.
در واقع پدر و مادر با مهیا کردن سریع، همه آن چیزی که فرزند می خواهد، ظلمی نادیده به او می کنند. و حتی تجربه بردن از کادو گرفتن را هم از کودکشان دریغ کرده اند.