•
ارغوان،
شاخه همخون جدا مانده من
آسمان تو چه رنگ است امروز؟

انگشتر نقره و آم...

•⚡🍁
ارغوان،
شاخه همخون جدا مانده من
آسمان تو چه رنگ است امروز؟

انگشتر نقره و آمتیست طرح ارغوان


‎خرید:دایرکت .

.
‎آدرس گالری : شیراز خیابان ۹ دی کوچه سر باغ پلاک ۱۱۸ کافه گالری داروش🏠 .
.
‎ دستساز