.

از یه دختر ضعیف و دردونه …
شدم یه دختر قوی که الان دیگه هیچی از پا درش نمیاره...

.

از یه دختر ضعیف و دردونه …
شدم یه دختر قوی که الان دیگه هیچی از پا درش نمیاره 🙂
من یاد گرفتم چطور با بدترین چیزها بجنگم و هیچوقت از پا نیفتم و تغییر مهم ترین هدف امسالم بود؛
هرچند سخت هرچند همراه غم اما لازم لازم لازم .! 🦋🧠