اسلايد و ورق بزنين
قلب به این قشنگی و گوگولی دیده بودین؟؟
سایزش قابل تنظیمه

 
ا...

🌸اسلايد و ورق بزنين🌸
قلب به این قشنگی و گوگولی دیده بودین؟؟😭😍😍
سایزش قابل تنظیمه😋😋

انگشتر پکی▪️

ظریف و جذاب🔴
رنگ طلایی🔴
شیک و خاص🔴
رنـگ ثـابـت🔴
بـدون ايـجـاد حـسـاسـيت🔴
عـكسـا بـدون فیلتر🔴

قیمت :۱۷۵😍▪️
هزینه ارسال فقط🤭👇🏻

✅هزینه ارسال با پست :10 تومان

•فيلم واضح تر از كارا داخل اسـتـ🎀ـوري

🔴سـفارش از طـريـق دايـركـت📦

•هـمه كـارا مـربوط به گـالــري الـيـانـا ميباشد🛍