اشتباه نکن... !
‏دور و نزدیک بودنِ آدم‌ها
‏به فاصله‌شان تا تو نیست..
‏نزدیک‌ترین...

اشتباه نکن… !
‏دور و نزدیک بودنِ آدم‌ها
‏به فاصله‌شان تا تو نیست..
‏نزدیک‌ترین آدم به تو
‏آن کسی است که از دورترین فاصله
‏همیشه هوايت را دارد..

همیچین آدم‌هایی رو براتون آرزومندم🌹😊

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

ماگ درب آئینه ای فیلِ بازیگوش
۴رنک و طرح مختلف
۱۵۰۰۰۰تومن