انگشتر نقره
 عیار نقره 925
 آبکاری رادیوم
 نگین ها میکروستینگ
 کلیه نقره ها به...

💎
➖ انگشتر نقره
➖ عیار نقره 925
➖ آبکاری رادیوم
➖ نگین ها میکروستینگ
➖ کلیه نقره ها به همراه فاکتور معتبر ارائه می‌شود