-انگشتر پروانه فول نگین درشت
•در دو رنگ سیلور و گلد
-استیل رنگ ثابت ضد حساسیت
• ...

-انگشتر پروانه فول نگین درشت🙊🦋
•در دو رنگ سیلور و گلد
-استیل رنگ ثابت ضد حساسیت
• یه تیکه از بهشتن انگار☁️🫶🏽
برق فوق العاده🎀
Free size🫣
————————
Price:155 T🛍