اول اسمت چیه؟؟ ببینید چی اوووردیم اینکارای خوشگل و پرطررررررررفدار چندتااااا لای...

اول اسمت چیه؟؟😍🙈🙉🙊 ببینید چی اوووردیم😻😻 اینکارای خوشگل و پرطررررررررفدار چندتااااا لایک داررره❤❤❤❤❤❤❤❤
✅ گردنبندای اویز دار حروف اسم
✅تمام استیل
✅کل گردنبند استیله دوستای عزیزم
✅رنگش ثابت
✅ضدحساسیت پوستی

👈حروف : A . H .M .N .B.L .R .T . O.P .R. F .E . Z .Kموجوده

👈قیمت ۹۵ تومن

👈خرید از طریق دایرکت