اکسسوری خاص و زیبا 

تموم انرژی های خوب دنیا رو جذب کن و با ی حس خوب به زندگی و...

💫 اکسسوری خاص و زیبا 💫

تموم انرژی های خوب دنیا رو جذب کن و با ی حس خوب به زندگی و رویاهات لبخند بزن ،تو لایق بهترین هایی 🥰

گلسر فلزی ۴ سانتی با کیفیت گلدار
قیمت با احترام ۲۵ ت