اگر توانستید به مگس‌ها بفهمانید که گل از زباله بهتر است، می‌توانید به خائنین ممک...

اگر توانستید به مگس‌ها بفهمانید که گل از زباله بهتر است، می‌توانید به خائنین ممکلت بفهمانید کشور، از ثروت بهتر است…

👤 ارنستو چه‌گوارا

سفارش شکلاتهای دستساز خاص با قیمتی مناسب جهت هدیه ویژه و مناسبتها
ارسال به همه نقاط