اگر می‌شد صدا را دید،

چه برگ هایی

چه گل‌هایی که از باغ صدای تو

به هر آواز، می...

اگر می‌شد صدا را دید،

چه برگ هایی

چه گل‌هایی که از باغ صدای تو

به هر آواز، می‌شد چید

اگر می‌شد صدا را دید…

یاس-اردیبهشت ۱۴۰۱

از مجموعه زایش

نام اثر:باغ

انگشتر نقره عیار ۹۲۵
سنگ کیانیت

برای اطلاع از قیمت و سفارش لطفا دایرکت بدهید.