اگه طرح خاص و شخصی دارید ما براتون در وزن های دلخواه طراحی میکنیم و بعد از تایید...

😄اگه طرح خاص و شخصی دارید ما براتون در وزن های دلخواه طراحی میکنیم و بعد از تایید به سفارش شما با نقره و طلا اجرا میکنیم😉
———————————–