.
.
+ این آهنگی که برات فرستادمو 
گوش کن خیلی قشنگه!

- برای من فقط "تویی که قشن...

.
.
+ این آهنگی که برات فرستادمو
گوش کن خیلی قشنگه!

– برای من فقط “تویی که قشنگی”
بقیه ی چیزا نهایتا میتونن
خوب باشن… ✨❤️
‌.
.