این پست زیبا با چوب های مختلف زده میشه که بسته به چوب و سایزش قیمتش متفاوته 
با ...

این پست زیبا با چوب های مختلف زده میشه که بسته به چوب و سایزش قیمتش متفاوته 🌳
با سایز های مختلف هم قابل سفارشه 🌸
——————————————————
چوبی ظروف چوبی چوبی