این گیاه در محیطی با نور ملایم و فیلتر شده نیاز دارد
دمای اتاق مناسب ترین دما ...

این گیاه در محیطی با نور ملایم و فیلتر شده نیاز دارد
دمای اتاق مناسب ترین دما برای این گیاه است
قبل از هر ابیاری باید اجازه داد تا خاک کاملا خشک شود