باز مانده از پست قبلی 
این دوتا عکس رو هم خیلی دوست داشتم حیفم اومد پست نکنم 

ک...

باز مانده از پست قبلی 😉
این دوتا عکس رو هم خیلی دوست داشتم حیفم اومد پست نکنم 🥺💜

کاملا دستساز ✅
،لعابی و مصرفی✅
قابل شستشو حتی با ماشین ظ.ش✅