بالبینگ چهره موزیکال
با پایه طرح زرین فول 
دارای بلوتوث
دارایAux
رم خور
فلش خور
...

بالبینگ چهره موزیکال
با پایه طرح زرین فول
دارای بلوتوث
دارایAux
رم خور
فلش خور
و….
۱۶ رنگ کنترل دار
با شیشه ۴و۵میل خارجی نشکن