باکس ۲۰شاخه رز قرمز
شاخه ای ۱۶
باکس استوانه فلزی ۹۰
 گل عروس دور باکس ۸۰تومن.
دو...

باکس ۲۰شاخه رز قرمز
شاخه ای ۱۶
باکس استوانه فلزی ۹۰
گل عروس دور باکس ۸۰تومن.
دوستان عزیز لطفا قبل ثبت سفارش از قیمت روز محصولات رو بپرسین

تمامی باکسها شاخه به شاخه دارای کپسول آب میباشند برای آبرسانی بهتر گلها
@rose_surprise1

@rose_surprise1
گل گل رز ارزون