با یک کیفِ تق‌تقیِ دیگه اومدیم
امیدوارم که خوشتون بیاد و نطراتتون رو برامون بنوی...

با یک کیفِ تق‌تقیِ دیگه اومدیم😉🙂😆
امیدوارم که خوشتون بیاد و نطراتتون رو برامون بنویسین
اندازه ۱۶ در ۱۶ سانتی‌متر
قیمت ۲۵۰ هزارتومان