بدهکارند بعضی ها!
همان هایی که میدانند با "بودنشان" حالِ یک نفر را میتوانند خوب...

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
بدهکارند بعضی ها!
همان هایی که میدانند با “بودنشان” حالِ یک نفر را میتوانند خوب کنند اما دریغ میکنند خودشان را…

باید یک روزی یک جایی جواب گو باشند.
جوابگویِ دل هایی که شکستند.
پاسخگویِ آدمهایی که صبح تاشب تمام فکروذکرشان این است که یک پیغام از مخاطبی که میخواهند به دستشان برسد!
:دریغ” نکنید ازکسی خودتان را…
افتخار کنید از اینکه کسی با وجودتان حالش خوب میشود.
خودتان را صرفش کنید..
یک نفر هم یک نفر است
خنده هایِتان را دریغ نکنید مخصوصا برایِ آدم هایِ خاص زندگیِتان.!
تا میتوانید باشید.
تا میتوانید دلیلِ خنده هایِ ازته دل باشید❤️🍃
فرقی نمیکند
پدرومادرهستید
فرزندهستید
دوستید!
معشوقه اید!
هرچه هستید باشید و بخندانید.
و این را بدانید که حداقل یک نفر در زندگیتان هست که میتوانید حالش را خوب کنید.
و حتما یک نفر هست که میتواند حالِتان را خوب کند.!
و چقدر قشنگ میشود اگر این “حالِ دل خوب کردن ها” متقابل باشد.!
پس تا میتوانید “طلبکار”خوبی کردن باشید نه “بدهکار”…!❤️🍃

————————————————
جوجه صورتی توپولو با تل خرگوشی🐥🐰

بافته شده با نخ ترک 🧶

جهت سفارش دایرکت لطفا 🙏