برای زمانیکه احساس میکنید به ته خط رسیدید :
همانطور که از تمام مشکلات قبلی‌تان ن...

برای زمانیکه احساس میکنید به ته خط رسیدید :
همانطور که از تمام مشکلات قبلی‌تان نجات پیدا کرده‌اید، از این یکی هم رهایی می‌یابید
صبر کنید تا آن کسی که قرار است بشوید، از راه برسد.
شما فراتر از یک روز سخت یا یک هفته، یک ماه، یک سال یا حتی یک دهه سخت هستید.
شما آینده ای هستید با امکانات متنوع .
❤️شما خودتان هستید، در لحظه ای از آینده که قدرشناسانه به گذشته نگاه می‌کنید و از اینکه خود شکست خورده قبلی‌تان مقاومت کرده،
بسیار سپاسگزار هستید ؛ پس تسلیم نشوید .❤️
.
ایشون ماگ پاندا خجالتی ما هستند😍
که رفته پشت آفتابگردون خودش قائم شده و یک چشمی شمارو نگاه میکنه و بهتون لبخند میزنه🥺
خاله جون ها دوستش داشته باشید تا خجالتش کمتر بشه بیاد بغلتون کنه🙈😁

بها ماگ در تاریخ ۱۹ اردیبهشت : ۱۵۰ هزار تومان
.