بسم الله الرحمن الرحیم

 حراجی حراج 

 فیروزه زیبای نیشابور 

 خوش نقش 

 ۴گوش

...

💎بسم الله الرحمن الرحیم💎

🏷 حراجی حراج 🔥

💎 فیروزه زیبای نیشابور

💎 خوش نقش

💎 ۴گوش

💎 رنگ طبیعی و بدون احیا

💎خوش رنگ و خوش‌طبع

💎 سایز گوهر میل

💎 قیمت ویژه 👇👇👇

💣 فقط ۱۲۰ هزار تومان 💣

💎 رنگ کمی روشن تر از تصویر

💎با حذف واسطه ها ارزان تر خرید کنید

آبی