بسم الله الرحمن الرحیم

 حراجی عیدانه 

 فیروزه زیبای نیشابور

 خوش نقش 

 آبی آ...

💎بسم الله الرحمن الرحیم💎

🏷 حراجی عیدانه 🔥

💎 فیروزه زیبای نیشابور

💎 خوش نقش

💎 آبی آسمونی

💎 رنگ طبیعی و بدون احیا

💎 خوش‌طبع

💎 سایز گوهر

💎 سایز درشت

💎 مغز سنگ

💣 ۱ عدد قیمت  فقط ۲۵۰ هزار تومان 💣

💎 رنگ کمی روشن تر از تصویر

💎با حذف واسطه ها ارزان تر خرید کنید

آبی