بسم الله الرحمن الرحیم

 

فیروزه عنکبوتی نیشابوری

خوش نقش و رنگ.

رنگ محک محک
...

بسم الله الرحمن الرحیم

🌹🌹🌹

فیروزه عنکبوتی نیشابوری

خوش نقش و رنگ.

رنگ محک محک

🏡 نیشابور بازار بزرگ طلا و فیروزه مجموعه دهکده فیروزه

☎️ 09369751353 صادقی