بعدظهر بهاریتون بخیر
اومدم بانمونه طرح های ماگ جدیدمون 
چه لذتی داره خوردن چایی ...

بعدظهر بهاریتون بخیر👋🙂
اومدم بانمونه طرح های ماگ جدیدمون
چه لذتی داره خوردن چایی توی ماگ بااسم خودت😍😂

ماگ سرامیکی
قابل شست وشو
قیمت بااحترام۹۵
جهت سفارش دایرکت مراجعه شود.