بفرس واسه فاطی
قابل سفارش با اسم دلخواه شما 

لیوان دسته و داخل ابی (رنگبندی دار...

بفرس واسه فاطی😂
قابل سفارش با اسم دلخواه شما 🥰

لیوان دسته و داخل ابی (رنگبندی داره)
جنس سرامیکی🥳

کیفیت چاپ بالا💜
بهترین و به یاد موندنی ترین هدیه🥺

قیمت:۹۹ت
ارسال به سراسر ایران💫