‌
 بنجامین ابلق
‌
خودم‌واستادم درمیانشون تا قدشون کاملا مشخص بشه
‌
‌ ۲۵۵تومن 
‌
...


🌿 بنجامین ابلق

📌خودم‌واستادم درمیانشون تا قدشون کاملا مشخص بشه😉✌️

‌ 💲۲۵۵تومن

🔸️خرید حضوری و غیر حضوری

🌏 ‌آدرس چهارراه درستکار آزادگان، اول آزادگان۱، بعد از بانک‌ سینا اول باند کندرو نرسیده به داروخانه دکتر نیساری گلفروشی گل بوته

—–‐———————————————— ‌