بنجامین جان ابلغ

گل مهربونمون ک بعضیا میگن قهرمیکنه زود

نه عزیزان قهرنمیکنه ک
...

بنجامین جان ابلغ💃💃💃

گل مهربونمون ک بعضیا میگن قهرمیکنه زود🤭

نه عزیزان قهرنمیکنه ک
بنجامین رطوبت دوست داره بستگی به گلدون ودمای خونه داره اماتقریباهفته ای دوبارآب میخواد
پس وقتی کم‌آبی میبینه،برگهاش خشک میشه میریزه
بعلههههههههه🤭🤭🤭

البتهههههههههه
وقتی ک گلدون ویامکان بنجامین عوض میشه بهتره که ضدشک،بهش زده بشه که شکه نشه ک برگاش بریزه
بلهههههه
برگاش ریخت یه جورایی ازاینجانشات گرفته🤪🤪🤪🤪🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

تاحالاداشتین؟
برگ ریزی داشته بنجامینتون؟؟؟؟؟😎😎😎