بنظرم آدم یه بار عاشق میشه و بعد بارها و بارها عاشق خصوصیات مشترک بقیه با اون یه...

بنظرم آدم یه بار عاشق میشه و بعد بارها و بارها عاشق خصوصیات مشترک بقیه با اون یه نفر میشه!
.
.
.
.

🤝😁خب من بلاخره یه کار جدید شروع کردم که کلی بافت پوست داره
شما فعلا چشمو دریاب

.
.
.
.