بنظرم همیشه گل های طبیعیو ظریف کاری ؛زیباییو چند برابر میکنه منکه عاشقشم 

کار ت...

بنظرم همیشه گل های طبیعیو ظریف کاری ؛زیباییو چند برابر میکنه😍😍 منکه عاشقشم❤❤

✔کار تمام رزین
✔زنجیر استیل و رنگ ثابت
✔فریم برنج
✔اندازه قاب ۴سانت
✔اندازه زنجیر ۵۰سانت (قابل تغییر)

🌱پیج مارو به دوستاتون معرفی کنین
🌱قیمت و سفاررش دایرکت