به به کیمیا خانم دوست داشتنی از مشتری های قدیمی و قشنگمون 
دوست داره بزرگ که شد...

🧚🏽‍♀️
به به کیمیا خانم دوست داشتنی از مشتری های قدیمی و قشنگمون 🥰
دوست داره بزرگ که شد همکار ما بشه 😍💚
گیره انبری پوم پوم🤩
دانه ای ۱۵/۰۰۰ تومان

🌼فقط در صورتی ارسال داریم که بالای صدهزارتومن خرید کنید🌼