‹ به جای ِ همه گل‌ها تو بخند !  ›
.
.
برای سفارش طراحی چهره دایرکت بدید 
.
اگه د...

‹ به جای ِ همه گل‌ها تو بخند ! 🌝🌻🌙 ›
.
.
برای سفارش طراحی چهره دایرکت بدید 🤍
.
اگه دوسش داری قلب پایین پستم رو قرمز کن ❤️
.
.