...
بوم نقاشیخط 
اندازه ۲۰*۲۰
قیمت: ۱۱۰ هزار تومان
قابل سفارش در طرح و اندازه دل...


بوم نقاشیخط
اندازه ۲۰*۲۰
قیمت: ۱۱۰ هزار تومان
قابل سفارش در طرح و اندازه دلخواهتون🍃

متن اثر:
از خواب چو برخیزم اول تو به یاد آیی

.
.