بچه ها من مردم واسه رنگ های زنده این کار روح ادمو تازه میکنه انقدر خوشگلههه

رو...

🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟥🟧🟨🟩🟦
🥰بچه ها من مردم واسه رنگ های زنده این کار روح ادمو تازه میکنه انقدر خوشگلههه🥰

⭐️😍روسری بامبو😍

🧵دور ریش🧵

🦋کیفیت بی نظیر و متفاوت

🎉سُر نمیباشد

📏 قواره:140

💰قیمت :148تومان

بگید ببینم کدوم رنگشو بیشتر پسند میکنید😍🤔🤷‍♀️