بیا شمعها رو فوت کن تا صد سال زنده باشی 
______________________________________
...

بیا شمعها رو فوت کن تا صد سال زنده باشی 😘😘😘😘
______________________________________
_لاکچری

____________________________________
بماند به یادگار ۱۳۹۹/۴/۱۵