بیس تابلو چوب ام دی اف
قطردایره 30 سانت
اندازه تابلو40 سانت
قابل اجرا در رنگ وان...

✔بیس تابلو چوب ام دی اف
✔قطردایره 30 سانت
✔اندازه تابلو40 سانت
قابل اجرا در رنگ واندازه های مختلف
ممنون از اینکه لایک میکنی😍
فالویادت نره😉