تخته نرد 
.
منبت کاری شده
.
چوب گردو درجه ۱
.
استعلام قیمت دایرکت
.
ابعاد 40*40
...

تخته نرد
.
منبت کاری شده
.
چوب گردو درجه ۱
.
استعلام قیمت دایرکت
.
ابعاد 40*40
ابعاد 45*45
ابعاد 50*50
.
پک کامل به همراه تاس و مهره

ثبت سفارش 👈🏻 دایرکت