ترکیب اسم های سمیه و مجید
طرح اسم رایگان میخوای؟ اسمتو کامنت کن 
طرح بعدی از کام...

😍ترکیب اسم های سمیه و مجید
🎁طرح اسم رایگان میخوای؟ اسمتو کامنت کن
طرح بعدی از کامنت ها قرعه کشی میشه
😍از ترکیب اسم میشه برای تاتو ؛ ساخت زیور آلات ؛ چاپ و ..کلی استفاده های دیگه کرد

برنده قرعه کشی قبلی کامنت
@arghavan4307