ترکیب سنگین و با وقار سبز و قهوه ای 

همه ما ترکیب دو رنگ قهوه ای و سبز را بارها...

⚜ترکیب سنگین و با وقار سبز و قهوه ای ⚜

همه ما ترکیب دو رنگ قهوه ای و سبز را بارها در طبیعت دیده ایم. بنابراین ترکیب این دو رنگ ست زیبایی خواهد ساخت که از شدت تیره بودن رنگ قهوه ای کم می‌کند و ترکیب نهایی، به طور قطع ترکیبی چشم نواز خواهد بود. از طرفی رنگ سبز طبع سرد دارد و رنگ قهوه ای طبعی گرم. بنابراین ست كردن رنگ قهوه اي با سبز کنتراست زیادی ایجاد می‌کند که به زیباتر شدن استایل شما کمک می‌کند😍😍😍

ممنون که لایک و سیو میکنید🙏🏻🙏🏻🙏🏻