تسبیح شاه مقصود اصل افغان
☆☆☆
۱۰۱ دونه
☆☆☆
اگر از اکسپلور میای مارو فالو کنید مم...

تسبیح شاه مقصود اصل افغان
☆☆☆
۱۰۱ دونه
☆☆☆
اگر از اکسپلور میای مارو فالو کنید ممنون میشم
☆☆☆
تراش عالی
☆☆☆
خوش دست
☆☆☆
معدن کابل افغانستان
☆☆☆
دونه هاش کمی لکه داره
☆☆☆
رنگ زرد زیتونی
☆☆☆
از ریز به درشت منظم
☆☆☆
سایز متوسط
☆☆☆
طول تسبیح ۳۸ سانت
☆☆☆
ارسال به سراسر کشور
☆☆☆
هزینه ارسال رایگان
☆☆☆
قیمت 1.200.000 تومن
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹