تسبیح شاه مقصود اصل افغان
☆☆☆
۳۳ دونه
☆☆☆
اگر از اکسپلور میای مارو فالو کنید ممن...

تسبیح شاه مقصود اصل افغان
☆☆☆
۳۳ دونه
☆☆☆
اگر از اکسپلور میای مارو فالو کنید ممنون میشم
☆☆☆
تراش عالی و خوش دست
☆☆☆
معدن حصارک افغانستان
☆☆☆
رنگ و طبع عالی سبز زمردی
☆☆☆
نخ نما
☆☆☆
از ریز به درشت منظم
☆☆☆
سایز متوسط
☆☆☆
طول تسبیح ۱۶/۵ سانت
☆☆☆
ارسال به سراسر کشور
☆☆☆
هزینه ارسال رایگان
☆☆☆
قیمت 1.800.000 تومن
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆

🌹⚘️🌹⚘️🌹⚘️🌹⚘️🌹⚘️🌹⚘️🌹⚘️🌹⚘️🌹⚘️🌹⚘️