تستر ادکلن مردانه دیور هوم اینتنس

رایحه:گرم شیرین و چوبی
قیمت:170 هزار تومان

ن...

تستر ادکلن مردانه دیور هوم اینتنس

رایحه:گرم شیرین و چوبی
قیمت:170 هزار تومان

نت ابتدایی : گل زنبق ، اسطو خدوس

نت میانی : کهربا ، وانیل

نت پایانی : گیاه مشک مالو ، درخت سدر ، درخت خس خس