تندیس(صورتک)خدای تیکی،خدایان هاوایی

 در سنت های هاوایی باستان، Kanaloa خدایی اس...

تندیس(صورتک)خدای تیکی،خدایان هاوایی

در سنت های هاوایی باستان، Kanaloa خدایی است که نماد آن با ماهی مرکب یا اختاپوس است و معمولاً با Kāne مرتبط است.همچنین یک نام جایگزین برای جزیره Kahoʻolawe است.

پوشش روغن گیاهی
اطلاعات بیشتر دایرکت

ابعاد cm6×3

________________________________________
چوب های استفاده شده از چوب خشک بدون استفاده درختان میباشد،
________________________________________
ساز