تنهامخلوقاتی که به اندازه کافی تکامل یافته اندتاعشق ناب را منتقل کنند،سگ هاوکودک...

تنهامخلوقاتی که به اندازه کافی تکامل یافته اندتاعشق ناب را منتقل کنند،سگ هاوکودکان هستند💯

سگ های دوست داشتنی بالباس های رنگی رنگی😀 سفارش مشتری های عزیزم ازسورمق وآباده مبارکتون باشه
قابل اجرادررنگ دلخواه شما
بافته شده بامتریال عالیییی👌
لطفابالایک وکامنت های زیباتون ازپیجمون حمایت کنید😍