تگش کن برات بخره...
چاییتو دم کنشیرینی اش بامن

حتماورق بزنیددد...

 بار
شکلاتـ ...

🍫تگش کن برات بخره…
چاییتو دم کن☕شیرینی اش بامن🍭🍬

حتماورق بزنیددد…

بار
شکلاتـ مینی خوشمزمون دونه18تومن

@torshintak_chocolate
@torshintak_chocolate
@torshintak_chocolate
⬅جهت ثبت سفارش دایرکت و یا به شماره ی در بیو در واتساپ پیام دهید🍫
⬅ارسال یک روزه به شهرک بعثت،شهرچمران وماهشهر🚚

✅انواع باکس های شکلاتی دست ساز🍫
✅💯ارگانیک
✅ باتضمین کیفیت واصالت
✅تمامی واریزی ها به نام زینب یوسفی نیا میباشد ✅💳