تیشرت شلوار خرسی 
یک کار خوشگل و شیک 

تیرشرت نخ پنبه و شلوار پیچازی

تضمین کیف...

💣💣💣💣💣💣💣
تیشرت شلوار خرسی 👌👌😋
یک کار خوشگل و شیک

تیرشرت نخ پنبه و شلوار پیچازی

تضمین کیفیت چاپ و پارچه

سایز ۵۰۴۵ ۵۵ ۶۰

از جنسش نگم براتوووووون که عااالی
تیشرت نخ پنبه
شلوارک مازراتی

✅ سه رنگ پرتغالی و نارنجی و قرمز

سایز ۴۵ 👈 قد تی شرت ۴۵ پهنا ۳۸قد شلوار. ۵۸

سایز ۵٠ 👈 قد تی شرت ۴۸پهنا ۴۰قد شلوار ۶۴

سایز ۵۵ 👈 قد تی شرت ۵۵ پهنا ۴۴قد شلوار ۷۳

سایز ۶٠ 👈 قد تی شرت ۶۰ پهنا ۴۷ قد شلوار ۸۱

۱تا۲سانت خطا دوخت لحاظ شود

قیمت ۱۸۵۰۰۰