تیشرت مدل 

HBA
240 هزار تومان
 
سر آستین کش 

پارچه پنبه

سایز بندی 

M…L...XL…...

تیشرت مدل

HBA
240 هزار تومان

سر آستین کش

پارچه پنبه

سایز بندی

M…L…XL…2X

با ضمانت رنگ و کیفیت

معین یوسفی:09102651308