.
جا عودی ابر 
جنس سرامیکی
قابل شستشو و دارای لعاب
دست ساز و بدون استفاده از قال...

.
🔻جا عودی ابر
🔻جنس سرامیکی
🔻قابل شستشو و دارای لعاب
🔻دست ساز و بدون استفاده از قالب
🔻قیمت : 59 ت
🔻کد محصول : 154
🔻ثبت سفارش در دایرکت
.
.
.
.
.