جز عشق جهان نکته ی ارزنده ندارد
...

💖جز عشق جهان نکته ی ارزنده ندارد💖